FMK-Nyheter

OBS! Vill du läsa i vårt nyhetsarkiv? Klicka här!

Våra Nyheter!

 

 

 

Plats för kommande nyheter!

Juni 2009

Äntligen!

Markaffären i hamn

Till allas glädje, kan FMK nu meddela att planerna att inköpa sjölandet nu är genomförda. Precis i dagarna har affären blivit klar. Nu äger vi äntligen marken själva.

I köpet ingår inte bara marken runt sjöbodarna och en bit upp i skogen, utan även hela udden med gästbryggan.

Välkomna!

 

 

 

Juni 2009

FMK:s Klubbstuga!

FMK har nu hyrt ut klubbstugan till en privatfamilj minst två år framåt. Av den anledningen är nu även dörrlåset utbytt.

Vi respekterar även självklart familjens rätt till enskildhet uppe vid stugan.

 

 

 

Oktober 2005

Lyckat årsmöte.

Det utlysta årsmötet gick av stapeln som beräknat. Mötet uppgick till 24 personer, vilket troligen är ett rekord sett till de senaste åren.

Den befarade avsaknaden av medlemmar som inte ville ta någon post inom styrelsen blev lyckligtvis ej besannad. Samtliga viktiga poster blev tillsatta. Ordförandeskapet räddades tack vare att Hans Persson tog denna roll, i stället för den vice ordförande han tidigare var.

Som ny vice ordförande valdes Paul Kajtorp. Ny sekreterare blev Gunilla Nilsson, jämte Lena Stridsberg.

Även de andra posterna som tidigare varit vakanta blev tillsatta.

Således kan klubben fortsätta att verka, vilket är mycket glädjande med tanke på de gamla anorna denna klubb har. Efter mötet bjöds på smörgåstårta och kaffe.

 

September 2005

Nya Sjökorten ogiltiga.

De nya sjökorten höll inte måttet. Nya kort kommer att tryckas. I och med detta har klubben möjlighet att lägga till ändringar som vi tycker skall vara med.

Huruvida klubben kommer att handskas med redan sålda sjökort, är ej klart i skrivandets stund.

 

Augusti 2005

Nya gästbryggan får vänta!

Den planerade nya gästbryggan som skall byggas på udden mitt emot båtbryggorna får vänta. Detta beslut baseras på att ansökningar för att tex. få tillstånd att muddra, inte kan ges denna tid på året då sjöfåglar håller sina ungar i tänkta vassruggar m.m. Muddring som av klubben är ett krav, kommer därför att ske nästa vår.

Projektet i sin helhet är ändå i hamn. De inblandade parter från vår kommun är överens med oss i klubben. Gästbryggan kommer att byggas på utsedd plats.

 

Augusti 2005.

Årsmöte redan i September?

Att klubben skall ha årsmöte redan i September, var en sanning som visade sig vara nästan helt riktig. Vid närmare efterforskning om detta, visade det sig vara på detta viset.

Pga. brutet räkenskapsår (1 Nov - 31 Okt) skall klubbens räkenskaper inlämnas till revisor för bokslut m.m. 31 Okt. För våran del innebär detta att vårt bokslut lämnas in i rätt tid, enligt alla andra klubbar etc. Att följa brutet räkenskapsår.

Vårt årsmöte kommer att förläggas till Nov-Dec i år. Detta pga. att vi i god tid skall hinna att skicka ut räkningar m.m. så pengarna finns klubben tillhanda redan under vinterhalvåret. Lite väl sent att få dem då säsongen har börjat? Så har vi haft senare år då vi inte haft årsmötet förrän i Mars månad, vilket inte är vanligt att ha.

Dessutom blir det på detta vis enklare att veta i god tid hur kommande säsongs båtplatser ser ut, då medlemmar redan under vintern betalar sina båtplatser, eller säger upp sitt avtal.

 

Augusti 2005.

Ny sten funnen i prickningsleden!

Ms Nobella rammade en hittills okänd sten i närheten av järnvägsbron i Daglösen. Då vår klubb hålls ansvariga för den utförda prickningen i systemet, begav sig några genast dit för att undersöka. Det visade sig att den rammade stenen aldrig tidigare gjort sig påmind, eller varit synlig. Det nu låga vattenståndet är en del av förklaringen till det inträffade. Under sjutton års tid, har Nobella aldrig känt av denna, men nu fanns den där. Vår klubb har prickat på samma sätt i all år utan problem och har således inte heller försummat våra förpliktelser inom prickningen.

En prickning gjordes genast av den påkörda stenen.

 

Juni 2005

Ny brygga, fler båtplatser.

I dagarna har FMK lagt i nya förlängningen på en av bryggorna i kyrkviken. Plats för ca: 6-8 nya båtar blir således tillgänglig. Redan har några skaffat sig en plats. Även några Y-bommar har inköpts och kommit på plats.

Juni 2005

Nya gästbryggan redan i sommar?

Vid senaste mötet mellan kommunen och FMK, diskuterades platsen för den nya bryggan, samt dess utformning. FMK krävde att gästbryggan skall ligga vid den plats där måsarna varje år ställer till med ett av vårt största problem. Således får vi till en muddring på stället och slår två flugor i en smäll.

Kommunen håller i skrivandets stund på att bygga bryggan. De vill att den skall komma på plats redan i sommar. Muddringen kräver tillstånd, som sökts.

 

Juni 2005

Nya Sjökortet klart!

Ett nytt sjökort över hela Bergslagskanalen finns att köpa i bla. FMK. Det är uppdelat på två stora ark i färg. Arken är av ett papper som verkar tåla det mesta. Kartorna visar allt du behöver veta, djup, grund, stenar, övernattningsplatser, båtramper, farled, distansminuter.  m.m. m.m.

Priset är 400 kr.

Mycket prisvärd!

 

juni 2005

Mycket dåligt engagemang på årets arbetsdagar. Skärpning medlemmar!

Ett stort tack till er som alltid ställer upp i alla väder. Förutom dessa medlemmar kom ca 2% (!) av övriga för att hjälpa till.Observera att arbetsdagar endast gäller de som innehar båtplats i hamnen.

Klubben växer ständigt, och med den erat ansvar att ställa upp för klubben. Vår hamnmästare samt några till, kan inte ensamma sköta allt. En levande klubb kräver aktiva medlemmar, tänk på det.

Nyhetsarkiv

Mars 2005

Ny gästbrygga allt närmare!

Det ser ljust ut vad gäller en ny gästbrygga. Vid ett möte med Kronberg och Gruvberger diskuterades en ny gästbrygga. FMK fick föreslå både bryggans konstruktion samt dess plats.

Den nya bryggan kommer förmodligen att bli en såkallad "pålad" brygga, precis som den nuvarande. Måtten 9m* 2,5m föreslogs. Dess plats föreslogs bli bredvid den utskjutande udden, vid den plats där måsarna varje år lägger sina ägg, som ställer till stora bekymmer vid våra bryggor.

På så vis kommer vi att slå två flugor i en smäll, eftersom det i sådana fall kommer att muddras på platsen innan bryggan skall byggas. Det verkade inte vara några problem med något av våra förslag, så vår förhoppning är att ett bygge kommer till stånd snart.

 

 

Februari 2005

Årsmötet avklarat!

Årsmötet gick av stapeln Lördagen den 19:de Februari. På mötet var 18 personer närvarande. Det var mycket roligt att se lite nya ansikten på mötet. Vi hälsar Mattias Edin samt  Mikael Gäfvert mycket välkomna till vår klubb!

Protokoll kommer i din brevlåda snart. Mötet hölls i den anrika lokalen "Bergmästargården", övre våningen. Ett stort tack till Bergskolans elevkårs ordförande, som ställde upp med sin närvaro samt lokal. Vi hoppas vi kan komma igen nästa år i samma lokal.

Mötet bjöd på många intressanta frågor och beslut. Efter mötet bjöds på smörgåstårta, kaffe och dricka. Trots storleken på tårtan, gick hela åt. Sjöfolk har, aptit :o)

Tack till Susanna Nilsson (ordföranden) som gjorde den stora smörgåstårtan. Den var himmelskt god!!

 

Februari 2005

Möte

Redan i nästa vecka 7, kommer förmodligen ett möte ha ordnats mellan Sören Kronberg och Per Gruvberger angående byggnation av gästbrygga i hamnviken mellan Cafe Rosé och måsudden.

 

 

Januari 2005

FMK: Historia

Äntligen har FMK:s gamla papper kommit till rätta. En snabb titt i dessa pärmar, visar att det finns mycket kuriosa att inhämta.

Bla. Finns de allra första protokollen samt kvitton m.m i behåll från 1936. En del av materialet kommer att läggas ut på detta forum, under länken "Historik" så småningom

 

Bidraget som försvann (!)

24 oktober 2004

.Det bidrag som enligt tidningarna VF, samt Filipstadstidningen utgått till våran klubb, var ett av dem förhastat inslag.

Vi var föreslagna att få 35.000kr i bidrag från Tekniska Nämnden och skulle upp för diskussion och klubbning i SOT. Det räckte för att tidningarna skulle skriva som de gjorde, MEN, det var aldrig genomklubbat!

Detta märker vi mer än väl idag, eftersom våran ansökan gått till återremiss för "kompletterande utredning".

Citat:

"Efter föredragning av ärendet yrkar under den här påföljande överläggningen Patrik Fornander bifall till service-och tekniknämndens förslag med undantag av föreslaget bidrag till Motorbåtsklubben, där han yrkar återremiss till Service och Tekniknämnden för kompletterande utredning"

Enligt protokoll är nu våran klubb bortplockad, och annan förening framtagen. Hurvida allt detta går till och fungerar, undersöks just nu av klubbens sekreterare. Frågorna man kan ställa är många, speciellt med tanke på att absolut ingen tagit kontakt med styrelsen för några som helst uppgifter i sak.

 

Diskussioner med Stora Enso.

24 Otober 2004

Just nu pågår diskussioner och ett samarbete med Stora Enso om klubbens arrenden samt småstugornas särdelning från klubbens arrendemark.

Stugornas tomter skall styckas upp och bli stugägarnas egna arrenden mot bolaget

. För klubben betyder detta att vi slipper ta ut arrenden från dessa, vilket vi enligt Stora Enso aldrig egentligen heller fått göra. Bolagets slapphet har gjort det möjligt att ha det på detta felaktiga vis under många år.

Bolaget ställer sig possitiv till ett eventuellt köp av sjölandet med omnejd. De har heller inte för avsikt att på något vis störa vår verksamhet på området. Ett arrende kommer att tas fram för klubbstugans arialer.

Gamla klubbstadgar skall ses över.

24 Oktober 2004

Klubben stadgar skrevs 1936. Mycket är idag annorlunda, speciellt problematiken ser annorlunda ut. Idag har vi helt andra problem än de hade på "den goda" tiden.

Sekreteraren skall försöka hinna ta fram ett utkast till nya stadgar. Förhoppningsvis klart till årsmötet.

 

Nya riktlinjer och regler för båthamnen?

24 Oktober 2004

Vår hamnmästare tittar över den nuvarande situationen i vår båthamn. Framförallt måste något göras åt slarvet med framförallt  nycklarna. Depositionsavgiften avskräcker inte medlemmar från att strunta i att lämna tillbaka nyckeln, vi kan heller inte ha nycklar på vift, det är inte bra.

Dessutom skall det eventuellt skickas ut en enkät till våra medlemmar där de tillfrågas om de vill finnas med på en framtida adresslista över vilka som har båtar i hamnen. Det skulle många gånger vara bra om en sådan fanns, både på hemsidan och anslagstavlan i hamnen.

 Ny arbetsbåt i klubben!

24 Otober 2004

Nyligen köptes en ny arbetsbåt in till vår klubb. Det är en stålbåt, relativt stor och mycket tålig i alla situationer. Till denna skall senare införskaffas en motor.

FMK har fått sitt första (?) bidrag!

35.000 kr i bidrag har fastslagits till våran klubb. Bidraget som sökts skulle främst gå till inköp av båtmotor samt byggandet av bryggor.

Om det är möjligt att använda bidraget till andra mera trängande behov och svårlösta problem, tex. byggandet av en ny iläggningsramp m.m, skall undersökas.

Möjligt är att detta kommer att tagas upp på årsmötet.

Det är bara att gratulera oss!

Tack & Tack!

(stående ovationer med jubel)

 

REKORD!!

Fredag den 23 Juli var en dag att minnas. Hamnen vid klubbstugan fick besök av så många medlemmar, att det knappast fanns en centimeter kvar av bryggorna. Vid ett tillfälle fanns inte mindre än 15 båtar angjorda vid bryggorna.

Båttrafiken var tät, de kom från alla väderstreck i skytteltrafik, och ett mycket roligt besök var båtarna från Nykroppa båtklubb, samt Karlskoga.

Kvällens charmigaste besök, utgjordes av Håkan med frilla, som lade till med sjösystemets enda ångbåt !! Jajamen, det stod ÅNGBÅT!

En mycket rolig kväll med många besök och båtar, precis som vi vill ha det.

Välkommen åter!

Gästbryggan, (inga bilder tyvärr) var även den fullbelagd med båtar.

 

 

Fint samarbete vid problem!

 

Hitills denna sommar, har vi fått problem två gånger, med folk som tagit sig in på bryggorna olovandes. I det ena fallet var det någon som fått för sig att han skulle åka en tur, problemet var att han inte insåg att det inte var hans båt.

Senast, var det några killar som med lånad nyckel, parkerat sin båt på en tom båtplats och därefter lyckats att göra åverkan på en annan båt, innan de somnade mitt på bryggan. Så vill vi inte ha det i FMK. Hade personerna varit medlemmar, hade de fått brev från FMK, att de inte lever upp till våran policy och att deras medlemskap riskeras vid upprepat likadant beteende. i detta fallet gjordes försök att få tag på vem som lånat ut nyckeln, utan resultat.

Tack vare vaksamma medlemmar

fick vi i båda fallen genast telefonsamtal om det som försigick, varpå vi ringde runt och samlade ihop folk. Sedan åkte vi ned tillsammans till hamnen. Även Polisen underättades i båda fallen.

Det är tryggt att veta att man har uppbackning av andra medlemmar, och att man får reda på dylika händelser i tid. Tack till alla som hjälper till att se till att stoppa buset i hamnen. Dock skall ni aldrig ingripa själva, utan invänta flera medlemmar eller polis.

 

Tänk ochså på, att om du mot all förmodan och regler, lånar ut en nyckel, så är du ytterst ansvarig för det som händer till följd av detta!

 

 Stäng alltid dörren till bryggorna och låna aldrig ut en nyckel!

  

 

Efterlyses - Större engagemang från övriga medlemmar!

 

FMK efterlyser större engagemang från de övriga medlemmarna!

 

 Mycket händer i FMK detta år, det är mycket positivt och är enligt planerna.

Men, för att få allt att fungera och på sikt trygga FMK:s framtid, krävs att flera engagerar sig.

 

Tex. har ingen (!) anmält sig frivillig till den 18:de Juli, (läs nedan), och endast tre båtar fanns att tillgå vid tillfället för utflykten med kyrkan. Några i reserv hade varit fint. Vi är ändock över fyrtio båtar i hamnen.

 

Det hårda arbete som ligger till grund för fortsatt existens av klubben, utförs idag aktivt, av ca. femton till tjugo medlemmar, varav sju i styrelsen.   Då skall man tänka på att vi i dagsläget är hela sjuttiofem medlemmar totalt. Tex kommer endast ca: tolv till tjugofem medlemmar på våra årsmöten, en låg siffra med tanke på hur viktigt årsmötet är för alla.

Vi behöver flera frivilliga! Tex. till våra engagemang som du kan läsa om på denna sida. Att ställa upp på något av dessa "uppdrag" är om inte annat, ett bra sätt att fylla på sin arbetsplikt detta år.

 

Ställ upp du ochså, det är kul!

 

 

 

 

Genombrott vad gäller problemet med måsar?

Redan 2001 Skickades en skrivelse in till Filipstads Kommun angående detta återkommande problem. Efter både Radiomedverkan, tidningartiklar m.m, verkar det som vi fått gehör..

Enligt senaste artikeln i Filipstadstidningen samt påringning från kommunen skall en mindre avskjutning göras genast. Dock skall en ny skrivelse skickas till kommunstyrelsen i ärendet.

Mycket bra att ni medlemmar, hört av er till olika instanser med klagomål om detta. Angagemang och åsikter hjälper alltid i en klubb.

Sekreteraren

 

Klart med förlängning av brygga A

Efter samtal med tekniska kontoret, är det klart med förlängning av brygga A. Detta är ett måste då behovet av nya båtplatser, framförallt för plastekor, är stort. Material till en sektion ´a 4-6 båtplatser är inköpt och klart för att byggas ihop.

 Anledningen till att det hela drar ut på tiden är att det fattas folk som kan bygga denna. AF är underättade vad gäller behovet av 2 st ALU-anställda till diverse jobb.

Problem med såkallade Firmatecknare har ochså varit i vägen, men detta kommer att ordna sig då Ordföranden samt sekreteraren skickat in att de blir firmatecknare för FMK.

 

FMK har fått en anslagstavla!

I dagarna har våran anslagstavla blivit byggd & rest. Där kan du hitta diverse information om klubben samt styrelsen. Där kan du ochså sätta upp din båtannons m.m.

Tavlan är placerad enligt anvisning av arkitekt och gällande regler. Det vackra smidet som pryder tavlan är tillverkat av Hans Persson, Vice ordförande.

 

Ny farledsbeskrivning!

Nu finns en ny, reviderad och ombearbetad utgåva av VBBF:s Farledsbeskrivning över Bergslagskanalens vattenområde.

 Ett för alla båtfarare nödvändigt komplement till kartan över Bergslagskanalen.

Pris 40 kr

Farledsbesakrivningen finns att köpa hos FMK:s Kassör. 

 Tomas Andersson.

0590 – 126 07

070 – 687 42 94