Styrelsen 2009

 

Styrelsen består av följande

 
 

Ordförande:

Vice Ordförande:

Kassör:                

Sekreterare:        

  

Båtplatsansvarig: 

 

Hamnmästare:

 

 

 

 

Hasse Persson

Mika Ström

Niklas Dunered

Lena Stridsberg

 

Lena Stridsberg

 

Se under fliken "Kontakt".

 

Tel: 0590 - 711 71

Tel: 0590 - 140 87

Tel: 0590 - 154 37

Tel: 0590 - 711 71  

 

Tel: 0590 - 711 71

 

 

 

 

 

hassep25@hotmail.com

.

strongbeer5@hotmail.com

lenastridsberg@hotmail.com

 

lenastridsberg@hotmail.com